Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

Rímskokatolícka  farnosť Návštevy Panny Márie, Senné

                 filiálka:                                             

1. Jastrabie                                         

2. Palín

3. Zemplínska Široká 

4. Iňačovce

 

Oznam

     Dňa 31.5.2023 nás vo veku 75 rokov navždy opustil náš rodák Daniel Stričko. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 3.6.2023 o 14.30 hod. na miestnom cintoríne

     Česť jeho pamiatke. 

 

       Farské oznamy Zoslanie Ducha Svätého

 

Pondelok              29/5

Panna Mária Matka Cirkvi

Senné Jastrabie
Palín

18.00
17.00
16.00

+Miroslav Hreško
zdr.B.p.Adam, Anthony Boris a rodičia

 

Utorok                30/5
               Féria

Senné

 

 7.00

+Marta Štofčíková a jej rodičia
10.30 Košice-katedrála, pohreb A.Tkáča

Streda                 31/5
               Féria

 

 

 

Štvrtok                 1/6
     Náš Pán Ježiš Kristus
       najvyš. a večný kňaz

Senné
Z.Široká

18.00
17.00

+Jaroslav Bady, pohrebná
vlastný úmysel, od 16.00 spoveď

Piatok                   2/6

Féria,1.piatok v mesiaci

Senné
Jastrabie

18.00
17.00

+susedov rodiny Beľanovej
+Ondrej Mesaroš,r.Bahnoví,r.Šavyoví

Sobota                  3/6
       P.Mária v sobotu

 

 

 

 Nedeľa            4/6

Najsvätejšia Trojica

9.nedeľa rok A

Senné

Jastrabie

Palín

10.30

 9.15

 8.00

zdr.B.p. Ján a Mária Iškyoví

+Jaroslav Sabo a ich rodičia

+Jozef,Mária, Jozef a Miloš

 

Oznamy: - Veriaci, ktorý sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator (Príď Duchu Svätý Tvorivý), môže za obvyklých podmienok (čistota od hriechu, sv. prijímanie, a modlitba na úmysel sv. Otca) získať plnomocné odpustky.

– v pondelok máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi; v štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista najvyššieho a večného kňaza.

- Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. Od pondelka je 8.týždeň v cezročnom období a od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

- ešte sú májové mariánske pobožnosti. ak nie je sv.omša o 18.00.

- na budúcu nedeľu prvá nedeľa v mesiaci a v nedeľu výmena tajomstiev sv.ruženca. - prvopiatkový týždeň, spovedám pred a po sv. omši.

 

Milodary na kostol:

zvonček 21.5.: Senné 115.50+31.10 €, Jastrabie 81,20 €, Palín 228,80 €

Zbierka na Masmédia: Senné 69,80 €, Jastrabie 25 €, Palín.

Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť!

 

Sv. Oltárna bude vyložená:

Palíne v pondelok od 15.00 a požehnanie pred sv. omšou,

Jastrabí v piatok od 16.00 a požehnanie pred sv. omšou,

Sennom v piatok od 15.45 až do sv.omše s požehnaním pred sv.omšou.