Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

Rímskokatolícka  farnosť Návštevy Panny Márie, Senné

                 filiálka:                                             

1. Jastrabie                                         

2. Palín

3. Zemplínska Široká 

4. Iňačovce

 

 

            Farský list 2.Veľkonočná nedeľa-Božie milosrdenstvo

 

Pondelok              12/4
              Féria

Senné

 

+rodičia Beľanoví

Utorok                13/4
              Féria

Senné

 

+Michal a Zuzana Šimonoví

Streda                14/4
              Féria

Senné

 

+z rod.Vrabeľovej a Adamčíkovej

Štvrtok                15/4

Féria

Senné

 

+Ján,Miroslav,Ján a Anna Ďurečkoví

Piatok                  16/4
              Féria

Senné

 

+Alexander Obšitník

Sobota                17/4
              Féria

 

 

 

Nedeľa         18/4

 
3.veľkonočná nedeľa

Senné
Palín
Jastrabie

 

+Andrej Vaľo
zdr.B.p.Veronika Chytráčková s rod.za farnosť

 

Oznamy: - Plnomocné odpustky na Nedeľu Božieho milosrdenstva: Každý, kto si v tento deň uctí obraz Božieho milosrdenstva a pomodlí sa Otče náš, Verím v Boha a vzdych “Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba“, môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

- Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania Ducha Svätého), sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.

Milodary na kostol: zvonček 28.3.2021: Senné:100.66€, Palín:83,70.

Na kostol Senné: z požehnania jedál: 450€, 20€ rodina Štocková, 50€rod.Mateja Tkáča a 50€rod. Jána Andreja.

Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť!

V nedeľu 11. apríla 2021 napoludnie sa na 10 minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. V tento deň slávi Katolícka cirkev Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých. "Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých," povedal pre TK KBS predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. 

 


Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej 2017.docx

 

O kostole

10. 10. 2011

 
Celý příspěvek | Rubrika: História | Komentářů: 1

Fotoalbum

2020

Datum: 6. 12. 2020
Fotografií: 12
Složek: 1

2019

Datum: 8. 7. 2019
Fotografií: 25
Složek: 2

Iné

Datum: 13. 11. 2011
Fotografií: 239
Složek: 17

Farské Púte

Datum: 13. 11. 2011
Fotografií: 47
Složek: 4

Farské výlety

Datum: 12. 11. 2011
Fotografií: 72
Složek: 3

Kostoly farnosti

Datum: 11. 10. 2011
Fotografií: 29
Složek: 3